Motocyklowe Stowarzyszenie „POLSKIE SKRZYDŁA – POLISH WINGS”

jest apolitycznym i samorządnym zrzeszeniem, które skupia na zasadach dobrowolności, obecnych i byłych żołnierzy Wojska Polskiego oraz sympatyków motocykli i lotnictwa. Łączy nas idea szacunku i służby Ojczyźnie oraz propagowanie zasad honoru i obyczaju żołnierskiego ze szczególnym uwzględnieniem polskiego lotnictwa wojskowego.

Działalność Stowarzyszenia skierowana jest na popularyzację wiedzy o lotnictwie i motocyklach oraz zorganizowanych form turystyki motocyklowej integrującej wojskowe i cywilne środowiska hołdujące tym samym wartościom. Podejmujemy liczne inicjatywy szkoleniowo – wychowawcze poszerzające wiedzę o lotnictwie i motocyklach, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Uczestniczymy w obchodach świąt państwowych i wojskowych oraz cyklicznych spotkaniach promujących lotnictwo.


Kalendatrz wyjazdów na 2018 rok…